Jdi na obsah Jdi na menu
 

Projekt bruslička

22. 8. 2007

PROJEKT BRUSLIČKA 2007 

 

Co znamená tento projekt: možnost soutěží zejména pro děti, které nejsou schopny plnit ve svém věku testy ČKS a účastnit se soutěží ať už pohárových či nepohárových z toho důvodu, že začaly s bruslením v pozdním věku, chápou bruslení jako doplněk k jiným aktivitám, nevěnují tomuto sportu tolik času, co jiné děti a nemají např. dostatek finančních prostředků na to, aby se mohly krasobruslení věnovat „naplno“. Tento projekt nemá za cíl vychovat špičkové krasobruslaře, ale dát základy krasobruslení většímu počtu dětí, než tomu je doposud. Zároveň však nechceme tyto soutěže uzavřít pro děti, které bruslí sice ne až tak rekreačně, ale mohou se účastnit nepohárových soutěží. Proto je navrhován systém výkonnosti A a B, tj, že soutěž bude pro všechny děti – tj. na úrovni ryze rekreační i na úrovni o něco lepší – nepohárové.  

 

Navrhovatel projektu: TJ Dvůr Králové nad Labem – oddíl krasobruslení 

 

Kontaktní osoba:         JUDr. Michaela Koblasová, Zborovská 2371, 544 01 Dvůr Králové nad    Labem, telefon 499 62 38 81, mob. 608 426 066, zam. 499 857 289 

 

Program tohoto projektu:  

 

 Na základě přihlášených oddílů bude stanoven do konce září 2007 PROGRAM SOUTĚŽÍ PROJEKTU BRUSLIČKA 2007, předpokládaný počet soutěží je 7-10 v celé sezóně – počítáno od pol. října 2007 do pol. března 2008.  TJ Dvůr Králové nad Labem uspořádá min. tři závody – 1. Cenu ZOO (pol. října 2007), 2. Vánoční závod (pol. prosince 2007) a Malou cenu (pol. února 2008).  

 

Délka volných jízd bude shodná s délkou volných jízd danou v pravidlech krasobruslení. U kat. přípravka je délka volné jízdy v max. délce 1.30min. 

 

Náplň volných jízd je libovolná.  

 

Věkové kategorie budou taktéž stejné s tím, že bude dána  

 

1.      výkonnost A – pro děti, které mají výkonnost alespoň na nepohárové soutěže, zvládají základní prvky bruslení (test č. 1 a 2) a i  jinak se zúčastňují nepohárových soutěží

  

2.      výkonnost B – určená pro děti, které krasobruslení pojímají velmi rekreačně, zpravidla pro děti bruslící 1. rokem, příp. i déle, které však z důvodu věku musí závodit v kategorii, kde mají problém zvládnout např. předepsané skoky a krokové pasáže (např. děti, které věkem jsou v kat. žačky nejmladší, ale výkonností zvládají v podstatě jen prvky testu č. 1); jedná se o děti, které se nikdy nezúčastnily testů výkonnosti!

  

Kategorie:  

 

1.      PŘÍPRAVKA

2.      NOVÁČCI MLADŠÍ

3.      NOVÁČCI

4.      ŽAČKY NEJMLADŠÍ

5.      ŽAČKY MLADŠÍ + ŽAČKY 

 

Pozn.: Kategorie žačky mladší a žačky je pro účely projektu Bruslička 2007  spojena, neboť jsme přesvědčeni, že o tyto nebude na „nízké“ úrovni příliš velký zájem. Je nám jasné, že tyto kat. mají různou délku VJ a KP, ale podle počtu přihlášených lze vždy tyto kategorie znovu oddělit. Tyto kategorie nechceme již od počátku pominout a starší děti tak z projektu zcela vynechat. Takový krok učiníme až tehdy, když zjistíme, že zájem je natolik malý, že ani po spojení kat. žačky mladší a nejmladší není reálné soutěže pro tyto děti pořádat.  

 

Máte-li zájem, zúčastnit se tohoto projektu a zorganizovat alespoň jeden závod v roce, který by byl vskutku pro všechny (uspořádání závodu není podmínkou!) zašlete přihlášku nejdéle do 31.7.2007 na adresu koblasovamichaela@osoud.tru.justice.cz .

 

 Na přihlášce uveďte název oddílu, kontaktní osobu a předpokládaný počet dětí, které se projektu Bruslička 2007 zúčastní.  

 

Nápady na prezentaci tohoto projektu, příp. na vlastní internetové stránky jsou vítány!.

  

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 19. června 2007   

JUDr. Michaela Koblasová